ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε 28/04/2021

Το ΚΕΚΑΠ ΑΕ είναι πάροχος κατάρτισης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Αντικείμενο της δράσης, η οποία υλοποιείται με το σύστημα επιταγών κατάρτισης, αποτελεί η παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες του προγράμματος, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης Κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 (Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών, ενώ για τους άνω των 55 είναι προαιρετική και αφορά όσους το επέλεξαν κατά τη διαδικασία της πρώτης συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2).

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω της κατάρτισής τους και της πιστοποίησης, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν / επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Θεματικά αντικείμενα:

1.       Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

2.       Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

3.       Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

4.       Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

5.       Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)

6.       Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

7.       Πρώτες Βοήθειες

8.       Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

9.       Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

10.    Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων

11.    Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

12.    Χειρισμός Εργαλειομηχανών

13.    Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

14.    Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου - ψυχολογική στήριξη - δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

15.    Οικοδομικές Εργασίες - Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

16.    Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 




ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


τελευταια νεα

ΝΕΟ Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών.
Δημοσιεύτηκε 26/01/2024

Άνοιξε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» που στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και σ...
Περισσότερα

ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ
Δημοσιεύτηκε 21/12/2023

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα… Είσαι δικαιούχος Voucher; Από αύριο 15 Δεκεμβρίου, θα μπορούν οι 50.000 άνεργοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελούμενων του Β’ κύκλου της δράσης «Βάζω το μέλλ...
Περισσότερα

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες
Δημοσιεύτηκε 08/06/2022

 Αναμένονται στο άμεσο χρονικό διάστημα προγράμματα «νέας γενιάς» αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και "πράσινες” δεξιότητες. - Παρ...
Περισσότερα