ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

Καταρτιση και πιστοποιηση ανεργων 29-64 ετων σε κλαδους αιχμης (Voucher 29-64)

Ωφελούμενοι: 23.000 άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετών που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια και άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 

* Θεωρητική κατάρτιση εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής (εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιβάλλον, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα-ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας, βιομηχανία).
 

* Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 

* Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 

* Συμβουλευτική υποστήριξη σε σχέση με: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης και τοποθέτηση σε επιχείρηση πρακτικής άσκησης β) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας γ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και δ) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
 
Εκπαιδευτικό επίδομα: θεωρία (600 €) και πρακτική άσκηση (2000 €), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
 
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1/12/2016 έως 30/12/2016 (ώρα 11:59)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.voucher.gov.gr/project/view/id/25

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).


Κράτα το

Επιστολές πρόθεσης συνεργασίας στο πρόγραμμα "Καταρτιση και πιστοποιηση ανεργων 29-64 ετων σε κλαδους αιχμης"
(Για να δείτε τις επιστολές πρόθεσης συνεργασίας των επιχειρήσεων πατήστε στα ακόλουθα link)

ΕπωνυμίαΕπιστολή
COFFE MARKET ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
INTERBUSINESS A.E ΧΡΗΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
MΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ & ΣΙΑ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
XΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 1
ΑΔΕΡΦΟΙ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ 0.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣΣελίδα 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑΣελίδα 1   Σελίδα 1
ΑΦΟΙ ΔΕΔΕΒΕΣΗ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΑΦΟΙ ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΑΦΟΙ ΡΕΝΤΑ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΑΦΟΙ ΦΛΙΝΟΥ-Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΓΑΛΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ Γ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΟΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΓΕΩΑΝΘΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΓΚΡΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 2   Σελίδα 3
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ-ΠΑΤΟΥΡΑΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΑΣΣΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΑΨΙΩΤΗΣ Χ-ΚΟΥΛΗΣ Θ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΙΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΟΛΕΒΕΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
Κ & Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Χ.-ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ Π Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΛΑΠΑΤΑ Β.-ΤΣΟΚΟΛΑΣ Γ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΑΜΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΑΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΠΑΡΛΑ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΩΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΠΑΡΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΠΑΡΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΠΟΥΓΙΑΜΑ ΕΛΕΝΗΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΝΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΑΦΟΙ ΕΥΑΓ. ΠΑΝΤΩΤΗ ΟΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π - ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Α Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΠΑΣΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΡΙΒΙΕΡΑ RESTAURANT ΧΡΗΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
Σ. & Η. ΣΕΛΛΗΣ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΕΡΙΦΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΕΪΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ Φ, & ΣΙΑ Ε.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣελίδα 1   Σελίδα 2   Σελίδα 3
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΣελίδα 1   Σελίδα 2
ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AUTOMATIONΣελίδα 1   Σελίδα 2


Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2752026666 κιν. 6940436366, γραμματεία ΚΕΚΑΠ: Καλόριζα Αγγελική, Νικολοπούλου Λουκία ή στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Επιπλέον, μην ξεχνάτε να συνδεθείτε μαζί μας στο facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/KekapAe, όπου θα ενημερώνεστε μέσω αναρτήσεων μας για νέα και εξελίξεις του προγράμματος


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ωφελούμενοι

23.000 άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετών

Προσόντα

Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια και άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)


τελευταια νεα

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες
Δημοσιεύτηκε 08/06/2022

 Αναμένονται στο άμεσο χρονικό διάστημα προγράμματα «νέας γενιάς» αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και "πράσινες” δεξιότητες. - Παρ...
Περισσότερα

Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
Δημοσιεύτηκε 24/01/2022

Υλοποίηση του Νέου Προγράμματος «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανεργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές ειδικότητες κλάδων αιχμής» Αντικείμενο ...
Περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε 28/04/2021

Το ΚΕΚΑΠ ΑΕ είναι πάροχος κατάρτισης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Π...
Περισσότερα