ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

Εταιρικο προφιλ

Το «ΚΕΚΑΠ Α.Ε.» είναι ένα σύγχρονο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, με εξειδίκευση στην Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Συμβουλευτική, καθώς και στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Συστάθηκε το 1995 και πιστοποιήθηκε ως Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2 με έδρα στο Ναύπλιο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)».

Ο «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στόχο έχει, να διασφαλίσει και να αναβαθμίσει την ποιότητα στην προσφερόμενη μη τυπική εκπαίδευση και τα αποτελέσματά της, καθώς και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική. Ο αριθμός μητρώου πιστοποίησης του «ΚΕΚΑΠ Α.Ε.» είναι 12101228.


Έχει πιστοποιηθεί σε όλα τα θεματικά πεδία κατάρτισης :

 • Οικονομίας και Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
 • Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Περιβάλλοντος
 • Υγείας & Πρόνοιας
 • Παιδαγωγικά
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά & Μεταφορών

Έχει πιστοποιηθεί επίσης από:

 • Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, προκειμένου να πιστοποιούνται επαγγελματίες με την ειδικότητα «Προσωπικό Ασφαλείας».
 • Τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Οραμα & Φιλοσοφια

Όραμά μας, αποτελεί η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, άμεσα συνυφασμένης με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται :

 • στη διαρκή άνοδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης,
 • στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες καταρτιζομένων και επιχειρήσεων,
 • στην παροχή στοχευμένης και αποτελεσματικής συμβουλευτικής υποστήριξης,
 • στο σύγχρονο εξοπλισμό και τις λειτουργικές εγκαταστάσεις.