ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

Πιστοποιησεις

Το «ΚΕΚΑΠ Α.Ε.» Κ.Δ.Β.Μ. είναι ένας σύγχρονος και ιδιαίτερα δυναμικός Οργανισμός, ο οποίος εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Συμβουλευτική. Συστάθηκε το 1995 και πιστοποιήθηκε ως Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2 με έδρα στο Ναύπλιο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ». Ο «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..» αποτελεί Κρατικό Φορέα ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών με όρους που είναι ενδεδειγμένοι και απαιτητοί τόσο από το Δημόσιο, όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα. Ο αριθμός μητρώου πιστοποίησης είναι 12101228.

Έχει πιστοποιηθεί σε όλα τα θεματικά πεδία κατάρτισης :

 • Οικονομίας και Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
 • Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Περιβάλλοντος
 • Υγείας & Πρόνοιας
 • Παιδαγωγικά
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά & Μεταφορών

Έχει πιστοποιηθεί επίσης από:

 • Το ΚΕΜΕΑ. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας, τα οποία οδηγούσε πιστοποίηση και απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας ( Άδεια security).

 • Τον Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων τα οποία αποσκοπούν στην διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή και τα οποία τελούν υπό την έγκριση του Ε.Φ.Ε.Τ.

 • Την EUROCERT Α.Ε. ISO 9001:2008 για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της επιχείρησης, καθώς και για ουσιαστική βοήθεια στον τομέα της συμβουλευτικής και της απασχόλησης προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αργολίδος, έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τοΠρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. από την εταιρείαEUROCERT Α.Ε.

 • Την KeyCERT ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση τόσο βασικών, όσο και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο.

 • Τον ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξη στο κατάλογο ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ)

τελευταια νεα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε 28/04/2021

Το ΚΕΚΑΠ ΑΕ είναι πάροχος κατάρτισης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Π...
Περισσότερα

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε 23/12/2020

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2020 - ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 0.5432/22-12-2020 ...
Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε 09/04/2020

Το ΚΕΚΑΠ ΑΕ, πιστοποιημένος φορέας Τηλεκατάρτισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την παρούσα Πρόσκληση και πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με πολυετή...
Περισσότερα