Στέλεχος διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Οργανισμών

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φορείς Δια Βίου ΜάθησηςΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στέλεχος Γραμματειακής και Διοικητικής Στήριξης Εκπαιδευτικού Οργανισμού