Προσωπικό Διοικητικής Στήριξης & Εξυπηρέτησης Πελατών Διαγνωστικών Κέντρων – Ιατρείων & Κέντρων Αποκατάστασης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων, Διαγνωστικά Κέντρα, Κλινικές, Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας - ΑποκατάστασηςΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στέλεχος Γραμματειακής & Διοικητικής Στήριξης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας-φροντίδας