Στέλεχος Διοικητικής και Γραμματειακής Στήριξης Επιχειρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, βιομηχανίες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εταιρείες συμβούλωνΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στέλεχος Γραμματειακής και Διοικητικής Στήριξης Επιχείρησης