Στέλεχος Διοίκησης επιχειρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, βιομηχανίες, κατασκευαστικές – τεχνικές εταιρείεςΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Management