ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ”

Δημοσιεύτηκε 13/03/2020

Ο εκπαιδευτικός μας φορέας σε συνεργασία με την MASTER, πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης και συμβουλευτικής από τον ΕΟΠΠΕΠ, με τη μέθοδο e-learning πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 420 ΩΡΕΣ – ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ

Λογοι παρακολουθησης σεμιναρίου

·    Το σεμινάριο αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κατάληψη θέσης σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων και σε Κέντρα Αιτούντων Άσυλο

·         Το Πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες

·         10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/ τευχ. Β’/2-4-2019, αρθρ.1 παραγρ.εε)

·         Δίνει ισχυρό πλεονέκτημα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και άρθρο 23, ο οποίος αναφέρει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

·         Δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στους υποψήφιους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

·         Μοριοδοτείται σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ – ΓΓΔΒΜ (δομές ΙΕΚ και ΣΔΕ) καθώς και άλλες κρατικές προσκλήσεις

·         Δύναται να μοριοδοτηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου

 

Tο πρόγραμμα απευθύνεται

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων τυπικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ), μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

·         Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

·         Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων που προέρχονται από ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

·         Σε σπουδαστές και φοιτητές

·         Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών

·         Σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»

·         Υποψήφιους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

·         Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων

·         Σε εργαζόμενους σε δομές Δια Βίου Μάθησης

·         Σχολικούς Συμβούλους

·         Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

·         Νηπιαγωγούς, Νηπιοβρεφοκόμους

·         Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

·         Ψυχολόγους

·         Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

·         Δικηγόρους

·         Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής

·         Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό

·         Eκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής

·         Διερμηνείς

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·         Ανθρώπινα δικαιώματα

·         Πολυπολιτισμικότητα

·         Μοντέλα εκπαιδευτικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας

·         Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προσδιορίζοντας το τοπίο

·         Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολίτικη: θεωρητικές προτάσεις

·         Η επικοινωνία στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων

·         Ο ρόλος του σχολείου & του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

·         Οι γλώσσες καταγωγής ως μέρος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση

·         Ποιότητα και ισότητα στην εκπαίδευση: ενισχύοντας το μορφωτικό επίπεδο των νεοαφιχθέντων προσφύγων παιδιών

·         Η διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής στο σχολείο

·         Σχολείο και οικογένεια αλλοδαπών-πρακτικές επικοινωνίας

·         Καλές πρακτικές ένταξης και μάθησης

·         Αξιολόγηση

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο e-learning (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση), η οποία περιλαμβάνει:

·         Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού

·         Eκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος

·         Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ανά θεματική ενότητα ως ανατροφοδότηση της απόκτησης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού υλικού

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 630€

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: 200€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ: 230€ ΈΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 200€ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (9 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ)

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

·         30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ (ΗΤΟΙ 441€, 200€ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 241€ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

 

·         25% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ (472,50).

 

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ.

 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚΑΠ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ή ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ)

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟ 2752026666 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 16:00.

E-MAILΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: kekap11@yahoo.gr

 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 16/03/2020.ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


τελευταια νεα

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε 23/12/2020

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2020 - ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 0.5432/22-12-2020 ...
Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε 09/04/2020

Το ΚΕΚΑΠ ΑΕ, πιστοποιημένος φορέας Τηλεκατάρτισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την παρούσα Πρόσκληση και πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με πολυετή...
Περισσότερα

Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) 600 ευρώ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 166.000 επιστήμονες
Δημοσιεύτηκε 02/04/2020

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΚΕΚΑΠ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Τα εκπαιδευτικά πρ...
Περισσότερα