ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)

Δημοσιεύτηκε 02/07/2019

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 25-29 (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994), ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.800€

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

·         παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),

·         παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών, σε μία από τις τρεις ειδικότητες:

-          Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,

-          Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,

-          Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

·         πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και

·         πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της αίτησης (φωτοαντίγραφα):

1

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 

2

Βεβαίωση ανεργίας και αριθμό κάρτας ανεργίας

 

3

Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

 

4

Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό ή οικογενειακό)

 

5

Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας

 

6

Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 23/08/2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 2752026666, kekap11@yahoo.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: voucher.gov.gr 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


τελευταια νεα

Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) 600 ευρώ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 166.000 επιστήμονες
Δημοσιεύτηκε 02/04/2020

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΚΕΚΑΠ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Τα εκπαιδευτικά πρ...
Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ”
Δημοσιεύτηκε 13/03/2020

Ο εκπαιδευτικός μας φορέας σε συνεργασία με την MASTER, πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης και συμβουλευτικής από τον ΕΟΠΠΕΠ, με τη μέθοδο e-learning πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο: ΔΙΑΠΟΛΙ...
Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ
Δημοσιεύτηκε 21/01/2020

Ο εκπαιδευτικός μας φορέας σε συνεργασία με την MASTER, πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης και συμβουλευτικής από τον ΕΟΠΠΕΠ, υλοποιεί σεμινάρια προετοιμασίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ για όσους δε διαθέτ...
Περισσότερα