ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

Προγραμμα εκπαιδευσης εκπαιδευτων ενηλικων

Γνωστοποιήθηκε από τον «ΕΟΠΠΕΠ» η έναρξη της διαδικασίας υποδοχής αιτήσεων για την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και:
α) έχουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών, ή
β) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων (ημερομηνίες, εξεταστικά κέντρα, ερωτήσεις τράπεζας θεμάτων κ.α.), αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός του έτους 2014.

Για την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτών για τις εξετάσεις, το «ΚΕΚΑΠ Α.Ε.» πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε όσους εκπαιδευτές είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Ωστόσο μπορεί να συμμετάσχει και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η διάρκεια του θα είναι 120 ωρών μεικτής εκπαίδευσης: εξ αποστάσεως εκπαίδευση (90 περίπου ώρες μελέτης υλικού, εκπόνηση σχεδίου μικροδιδασκαλίας) και πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις (30 ωρών). Τα σεμινάρια έχουν δομηθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια – Σύμβουλος είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις (6 ωρών η καθεμία) που περιλαμβάνουν:
1η: Το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων- Χαρακτηριστικά Ενήλικων εκπαιδευόμενων- ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων - Διεργασία ανάπτυξης της ομάδας – παραδείγματα διδασκαλιών για την ανάπτυξη της επικοινωνίας στην ομάδα.
2η: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – Εκπαιδευτικοί στόχοι- Επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων - Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας - βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
3η: Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας (οργάνωση - στοχοθεσία – εφαρμογή) - Παρουσίαση βιντεοσκοπημένων παραδειγμάτων μικροδιδασκαλιών από προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
4η& 5η: Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών που έχουν εκπονήσει οι εκπα ιδευόμενοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία πιστοποίησης τους και Σχολιασμός/Ανατροφοδότηση/ Βελτίωση τους.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
  • Θα λάβουν εκπαιδευτικό υλικό καθώς και βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, παραδείγματα κ.α. που σχετίζονται με τους στόχους του Προγράμματος και θα επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προκειμένου να ανταπεξέλθουν επιτυχώς το θεωρητικό μέρος της διαδικασίας Πιστοποίησης.
  • Θα ασκηθούν στη διαδικασία σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας 20΄λεπτών, και θα τους δοθεί η δυνατότητα να την παρουσιάσουν σε συνεκπαιδευόμενούς τους, να την διορθώσουν και να την τελειοποιήσουν μέσα από τη γόνιμη ανατροφοδότηση που θα λάβουν, πριν από τη διαδικασία Πιστοποίησής τους.
  • Θα έχουν συνεχή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Εκπαιδευτή-Σύμβουλο καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος για την επίλυση αποριών και τη μαθησιακή υποστήριξη

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται από έναν εκπαιδευτή ενηλίκων για την επιτυχή πιστοποίηση του στις επικείμενες εξετάσεις για την εγγραφή του στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Περισσότερα ↓Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
Πατήστε εδώ και δηλώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Εναλλακτικά: καλέστε μας στο 2752026666 κιν. 6940436366, γραμματεία ΚΕΚΑΠ: Καλόριζα Αγγελική, Νικολοπούλου Λουκία ή στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση kekap11@yahoo.gr

Επιπλέον, μην ξεχνάτε να συνδεθείτε μαζί μας στο facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/KekapAe, όπου θα ενημερώνεστε μέσω αναρτήσεων μας για νέα και εξελίξεις του προγράμματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαιούχοι

Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και:
α) έχουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών, ή
β) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Αριθμός διδακτικών ωρών

120 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

Αναμένεται

Εκδήλωση ενδιαφέροντος online

τελευταια νεα

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)
Δημοσιεύτηκε 02/07/2019

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 30-45 (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989), ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) ...
Περισσότερα

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)
Δημοσιεύτηκε 02/07/2019

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 25-29 (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994), ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) ...
Περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
Δημοσιεύτηκε 08/04/2019

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Αντικείμενο της ...
Περισσότερα