ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

Προγραμμα Επαγγελματικης Καταρτισης Εργαζομενων ΛΑΕΚ 0,45%

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45 % αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, καθώς καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές ύψους 0,45% επί των αποδοχών των εργαζομένων τους, υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ). Τις εργοδοτικές αυτές εισφορές, δικαιούται η επιχείρηση να τις αξιοποιήσει, υλοποιώντας προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό της. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώση, χωρίς κόστος για την επιχείρηση.

Είναι στην απόλυτη κρίση σας να επιλέξετε εξειδικευμένα ή μη σεμινάρια, στα θεματικά πεδία που θα σας υποδείξουμε, ή να μα ζητήσετε να οργανώσουμε ειδικά για τους υπαλλήλους σας σεμινάρια (εξειδικευμένα ή μη) στα θεματικά πεδία που θα μας υποδείξετε.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιηθούν είτε εκτός ωραρίου εργασίας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε εντός ωραρίου σε ειδικούς χώρους συνεδρίασης που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση. Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και όχι πρακτική άσκηση. Η διάρκεια τους κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων που επιθυμεί η επιχείρηση να καταρτίσει. Σε κάθε σεμινάριο που θα προγραμματιστεί μπορούν να συμμετέχουν έως και 25 εκπαιδευόμενοι.

Δεν υπάρχει επιβάρυνση στην εταιρεία σας δεδομένου ότι τη σύνταξη φακέλων - μελετών και τις διαδικασίες, στο σύνολο τους, τις αναλαμβάνει η εταιρεία «ΚΕΚΑΠ Α.Ε.»

Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διαμορφώνεται ως εξής:
  • Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που κατέβαλε η επιχείρηση ολόκληρο το προηγούμενο έτος, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση κατέβαλε δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%).
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΠΩΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
αμείβεται με το ποσό των 5€ ανά διδακτική ώρα, όταν η κατάρτιση γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική

  • Στους συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης.
  • Οι επιχειρήσεις που δεν πραγματοποίησαν ή δεν εξάντλησαν για προγράμματα την εργοδοτική εισφορά 0,45% του προηγούμενου έτους, μπορούν να την μεταφέρουν στο τρέχον έτος.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:
  • Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενούς της για το έτος 2014.
  • Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Περισσότερα ↓Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
ΠΩΣ; Απλά χρησιμοποιείστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

  • Αν είστε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : Πατήστε εδώ και κατεβάστε την φόρμα συμμετοχής. Αποστείλετε την συμπληρωμένη φόρμα στο email kekap11@yahoo.gr ή στο Fax 2752026667. Εμείς θα μεριμνήσουμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για νέες πληροφορίες και εξελίξεις του προγράμματος.

Εναλλακτικά: καλέστε μας στο 2752026666 κιν. 6940436366, γραμματεία ΚΕΚΑΠ: Καλόριζα Αγγελική, Νικολοπούλου Λουκία ή στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση kekap11@yahoo.gr

Επιπλέον, μην ξεχνάτε να συνδεθείτε μαζί μας στο facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/KekapAe, όπου θα ενημερώνεστε μέσω αναρτήσεων μας για νέα και εξελίξεις του προγράμματος


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιδότηση

5€ /ανα ώρα

Αριθμός διδακτικών ωρών

έως 100 ώρες

Βιογραφικά εκπαιδευτών

?????????

Αίτηση συμμετοχής επιχείρησης online


τελευταια νεα

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)
Δημοσιεύτηκε 02/07/2019

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 30-45 (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989), ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) ...
Περισσότερα

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)
Δημοσιεύτηκε 02/07/2019

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 25-29 (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994), ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) ...
Περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
Δημοσιεύτηκε 08/04/2019

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Αντικείμενο της ...
Περισσότερα