Προγραμματα Καταρτισης του προσωπικου των επιχειρησεων Τροφιμων (ΕΦΕΤ)

Αίτηση συμμετοχής εργοδότη για επιμόρφωση του προσωπικού της επιχείρησης του

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο «ΚΕΚΑΠ Α.Ε.», δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχω να παρέχω στους εργαζόμενους της επιχείρησης μου κατάρτιση στην υγιεινή τροφίμων σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και την ΥΑ Αριθμ. 14708/ΦΕΚ 1616/17.08.2007 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων», και την υπ' αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 / 08.10.2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», παρακαλώ να δεχθείτε τους εργαζόμενους της επιχείρησης μου στα προγράμματα του ΕΦΕΤ που θα υλοποιήσετε.

Τα προσωπικά μου στοιχεία και τα στοιχεία της επιχείρησης μου είναι τα παρακάτω:
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΚΑΠ Α.Ε. να με ενημερώνει για επιδοτούμενα ή όχι προγράμματα κατάρτισης και για ευκαιρίες νέας απασχόλησης και συναινώ στην καταχώρηση των παρεχόμενων προσωπικών μου στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων, στο αρχείο προσωπικών δεδομένων του ΚΕΚΑΠ Α.Ε. και την επεξεργασία, την διαβίβαση και την μεταφορά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/1997.