Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης και Αποθεμάτων (LOGISTICS)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, αλυσίδες καταστημάτων, μεταφορικές εταιρείες.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης και Αποθεμάτων (Logistics)