Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στον τομέα της επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων καθώς και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ανάλογο οργανωμένο τμήμαΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνία