Τεχνικός Εφαρμογών πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαφημιστικές εταιρίες, Επιχειρήσεις ανάπτυξης και σχεδιασμού ιστοσελίδων και διαδικτυακού εφαρμογών, Επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον κλάδο της πληροφορικής, Εμπορικές επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τμήμα πληροφορικής)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer)