Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Η/Υ και δικτύων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον κλάδο της πληροφορικής, Εμπορικές επιχειρήσεις (τμήμα πληροφορικής), Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τμήμα πληροφορικής)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Η/Υ και Δικτύων